Bekkenbodemproblemen & chronic pelvic pain

Bekkenbodemproblemen & chronic pelvic pain

Over ons - About us

Artikels en weetjes over bekkenbodemproblemen & chronische pelvische pijn.

Terug zitten op een aangepaste stoel

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Tue, August 01, 2017 21:56:39
Heel wat patiënten met chronische bekkenproblemen, staartbeenproblemen, gynaecologische pijnen, bekkeninstabiliteit, lage rugproblemen enz... ervaren zitten vaak als erg onaangenaam.
In een zoektocht naar een oplossing, kwamen we de speciale bureaustoel van BMA tegen, specifiek voor deze categorie van patiënten.

het merk BMA voorziet een stoel die per patiënt op maat samengesteld wordt. Interessant is dat zij specifiek voor patiënten met staartbeen problemen, gynaecologische problemen, heupproblemen,... kussen ontwerpen die het zitten een stuk aangenamer kunnen maken.

1 van onze vrijwilligers testte te stoel uitgebreid en is enthousiast "Aan een bureau zitten is terug een haalbare optie geworden en zo komt zittend werk ook terug binnen handbereik! Ik ben superblij dat ik deze stoel ontdekt heb op aanraden van mijn kinesist..." Daarboven komt men de stoel bij je thuis plaatsen, samenstellen op jouw noden en kan je hem 2 weken gratis uitproberen.

Hieronder een voorbeeldje van de bewuste stoel (foto BMA ergonomics - www.flokk.com)


Tip: de stoel bestaat in alle kleuren, je hoeft dus niet op een roze stoel te zitten als je dat niet wil :-)

Meer info, check volgende link!

https://www.bma-ergonomics.be/producten/op-maat/uw-axia-bureaustoel


  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post16

De incontinentieforfait uitgelegd

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Tue, August 01, 2017 21:44:55

Wist u dat er een financiële vergoeding voorzien is voor mensen met incontinentieproblemen?


Wist u ook dat u bij aankoop van incontinentiemateriaal via uw ziekenfonds een korting kan krijgen? (afhankelijk van het ziekenfonds waar u bij aangesloten bent)
(Via uw ziekenfonds kan u steeds terecht voor meer informatie.)

Er is een verschil gemaakt tussen:

1. Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden

2. Incontinentievergoeding voor personen die niet afhankelijk zijn.

We proberen in het kort weer te geven aan welke voorwaarde niet zwaar zorgbehoevenden (2.) moeten voldoen.

De wettelijke ziekteverzekering voorziet een jaarlijkse forfaitaire vergoeding voor personen die niet in aanmerking komen voor het incontinentieforfait

(Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden
in 2017 is dit 497,24 euro.)
Met andere woorden: je kan geen dubbele tegemoetkoming aanvragen.


Wat zijn dan de voorwaarden?

· Lijden aan een onbehandelbare vorm van incontinentie

· Geen incontinentieforfait genoten hebben in de loop van de 12 voorafgaande maanden

· Niet verblijven in een zorginrichting waarvoor al een tegemoetkoming van de wettelijke ziekteverzekering kan verleend worden

· Je hebt geen tegemoetkoming genoten voor autosondage of incontinentiemateriaal


Hoe kan je van dit voordeel genieten?

1.Je huisarts kan voor of samen met jou het aanvraagformulier invullen. Dit formulier gaat naar de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.

2. Na goedkeuring van het akkoord door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds waar je bij aangesloten bent betaalt men de tegemoetkoming automatisch uit.
In 2017: 162,30€ dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring voor drie jaar. Het ziekenfonds zal jaarlijks onderzoeken of je nog aan alle administratieve voorwaarden voldoet. Na drie jaar moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.


Het aanvraagformulier (zie voorbeeld hieronder) kan je krijgen bij je ziekenfonds, de meeste ziekenfondsen stellen het ook via hun website ter beschikking.  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post15

Terug actief met bekkenproblemen - ELLIPTIGO

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Wed, May 17, 2017 21:24:54
Terug aan het sporten gaan is vaak niet evident voor patiënten met bekkenklachten. Lopen is te belastend, bij het fietsen heb je snel last van het zadel enz enz... een frustrerende zoektocht.
Goed nieuws voor wie graag toch echt wil sporten zonder ongemakken, de elliptigo biedt mogelijk een heel goed alternatief.
Hoe zou je het best omschrijven, hmmm.... een fiets zonder zadel en met je benen maak je een ovaal-achtige stepbeweging. En bovendien, je moet niet naar een muffe fitnesszaal, je kan het zo op straat, in de natuur op allerlei mogelijke ondergronden.

foto van http://www.outdoormove.be/elliptigo-belgie/

Je kan deze elleptigo's gratis uittesten op verschillende plaatsen in Vlaanderen.
In Haacht kan je alle modellen testen, in verschillende loopspeciaalzaken kan je de elliptigo 8c uittesten. Aarzel niet en vraag je testrit aan via deze link, wie weet is dat wel de start van een heel sportieve zomer.

Veel succes!


  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post14

Onze lijst met vragen voor Minister De Block!

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Wed, March 22, 2017 23:12:46

Beste minister, specifiek vragen wij u om volgende ideeën te bekijken en indien mogelijk af te toetsen aan hun haalbaarheid en invoerbaarheid om de zorg voor onze doelgroep te verbeteren.

1) De invoering van preventieve maatregelen ten aanzien van het hoog aantal operaties voor urine-incontinentie en verzakkingen.

Wij willen vragen dat chirurgie bij eenvoudige pathologieën in de bekkenbodem niet meer als eerste therapie kan worden aangeboden.

Zowel artsen als patiënten moeten ontmoedigd worden om snel voor chirurgie te kiezen, het verplicht volgen van kinesitherapie bij gespecialiseerd opgeleide kinesisten (met beroepsbekwaamheid en bijscholingen) of een medicamenteuze behandeling kunnen daarbij een verplichte optie zijn, indien men terugbetaling door het Riziv wenst.

2)Maak een aantal psychologische consulten terugbetaald voor patiënten met bekkenbodemproblemen. De bekkenbodem is een emotionele spier en bij een deel van de patiënten zijn er tevens psychologische oorzaken die de problemen veroorzaken en /of mee in stand houden. Bij veel van onze lotgenoten zien we dat een multidisciplinaire aanpak mét psychologische begeleiding veel betere uitkomsten geeft. Te weinig patiënten zetten de stap naar psychologische begeleiding omwille van de kostprijs en de nog steeds hoge drempel.

3) Net zoals in het advies van de Europese commissie vragen wij dat de plaatsing van ‘mesh’ tot gespecialiseerde centra met voldoende getrainde specialisten wordt beperkt + een register van geaccrediteerde ervaren artsen die de ingreep mogen uitvoeren naar analogie van het Verenigd Koninkrijk. Uit wetenschappelijke literatuur en bevestigd door fabrikanten blijkt het aantal complicaties hoger te zijn indien de arts onvoldoende ervaring heeft. Nu zien we dat heringrepen na complicaties met mesh zich beginnen groeperen in enkele universitaire ziekenhuizen. Om dit aantal naar beneden te krijgen vragen wij dat alle ingrepen met mesh in de bekkenbodem alleen nog kunnen doorgaan in erkende en gespecialiseerde centra die ook een gepast antwoord kunnen bieden als er toch nog complicaties optreden. Patiënten die complicaties ondervinden mogen niet langer aan hun lot overgelaten worden en hoeven niet langer zelf op zoek te gaan naar een arts die de mesh kan verwijderen.

4) Minstens 1 centrum in Vlaanderen dat zich specialiseert in chronische bekkenpijn.

Online hebben zich inmiddels meer dan 1100 patiënten verenigd in België en Nederland, allemaal op zoek naar een oplossing voor de blijvende chronische pijn na chirurgie met mesh in de bekkenbodem, en ook liesbreukpatiënten behoren tot deze groep. Helaas komen de meeste patiënten terecht in lokale pijncentra waar het overgrote merendeel patiënten met rugklachten of hoofdpijn zijn. Deze pijncentra doen hun best, maar zijn onvoldoende thuis in gynaecologische ingrepen en pijnbehandeling. Wij willen dan ook vragen om minstens 1 pijncentrum in Vlaanderen te stimuleren om zich te specialiseren in deze problematiek in samenwerking met de diensten gynaecologie en urologie. Wij denken dat deze nood er is omdat ook chronische pijn na gynaecologische kankers, prostaatkankers, sectio’s en bekkenbodemchirurgie een niche is die specialisatie vereist en waar dringend nood aan is in Vlaanderen.

5) Meer middelen voor centra die chronische pijn onderzoeken.

Chronische pijn komt voor bij naar schatting 900 000 Belgen, veel meer dus dan de populaties diabetespatiënten, hart- en vaatziekten enz...

Gezien de impact van chronische pijn op tewerkstelling, sociaal en psychisch welzijn vragen wij om incentives te geven aan die centra en onderzoekers die zich focussen op het onderzoeken en verbeteren van de levenskwaliteit, zodat patiënten beter aan het werk of actief kunnen blijven.

Wij denken dan specifiek aan intensieve revalidatietrajecten die mensen sneller terug op de been krijgen en in staat stellen om copingsstrategieën aan te leren en om de algemene conditie terug te verbeteren.

6) We merken dat de stap naar een melding bij het FAGG of bij het fonds voor medische ongevallen te groot is omdat men hierin de behandelende arts moet vermelden, patiënten durven deze info niet melden omdat ze voor een oplossing van hun probleem afhankelijk zijn van hun arts.

Wij willen dan ook vragen om het mogelijk te maken om implantaatcomplicaties te melden zonder vermelding van de naam van de arts of het ziekenhuis (vb. in België en Nederland hebben zich momenteel meer dan 1100 mesh-slachtoffers online verenigd, helaas durven slechts weinigen zich melden bij de overheid). Indien het aantal gemaskeerde meldingen dan groot genoeg is bij het FAGG, kan het FAGG alsnog later vragen aan de patiënt of hij/zij bereid is de naam door te geven.

Verder merken wij dat de meldingsperiode voor de opstart van een dossier voor het medisch fonds voor ongevallen (5 jaar) te kort is voor een deel van de patiënten. Jarenlang werden complicaties van mesh afgedaan als niet bestaan. De meeste patiënten van wie de klachten nu wel erkend worden op basis van wetenschappelijk onderzoek komen nu te laat om een aanvraag in te dienen bij het fonds.

Verder hopen wij uiteraard dat er een structurele manier gevonden kan worden om het fonds voor medische ongevallen te voorzien van de nodige financiële middelen om slachtoffers te vergoeden.

6) Verplicht artsen en fabrikanten om bijsluiters van implantaten ter beschikking te stellen voor de patiënt, eventueel online. Als je speelgoed, voeding of medicijnen koopt, krijg je productspecificaties en vaak ook een bijsluiter of handleiding.

Wij vragen met aandrang dat bijsluiters van medische implantaten ter beschikking gesteld worden bij elke ingreep met implantaten en dat deze bijsluiters de volledige samenstelling van implantaten en anti-bacteriële coatings enzovoort vermelden. Het kan niet langer dat wie een doosje vitaminen koopt bij de apotheker beter geïnformeerd wordt dan wie een implantaat krijgt in het ziekenhuis.

Verder vragen wij dat de controle op het op de markt brengen en houden van implantaten even streng wordt als de wetgeving voor medicijnen.

Het gaat om producten die in tegenstelling tot medicijnen levenslang in het lichaam blijven, een strengere wetgeving en controle lijkt ons dan ook een logische keuze.

7) Verplicht fabrikanten om schikkingen met patiënten omtrent complicaties van implantaten te melden bij het FAGG. Wij stellen vast dat grote fabrikanten een schikking over implantaatcomplicaties treffen met individuele patiënten op voorwaarde van geheimhouding. Daardoor worden potentieel gevaarlijke complicaties geheimgehouden voor de overheid en de patiënten, artsen… Wij vinden dit bedenkelijke praktijken voor een land met 1 van de beste gezondheidszorgsystemen in de wereld. Wij willen dan ook vragen om hier iets aan te doen samen met uw collega Minister Geens.

8) Graag vragen wij u om meer aandacht bij collega-ministers te vragen voor stijgende energiekosten bij langdurig zieke patiënten, zij worden extra getroffen door stijgende energie- en waterkosten, als ze door thuis te blijven vb. de verwarming veel meer moeten gebruiken dan wanneer ze gaan werken. We merken dat energie-armoede steeds meer de kop opsteekt bij patiënten en voor velen een extra zorg betekent.

Daarnaast merken we dat veel patiënten het financieel moeilijk hebben en dat het voor velen steeds bang afwachten is tot wanneer de belastingbrief in de bus valt. De onduidelijke communicatie van ziekenfondsen over netto- en brutobedragen van uitkeringen maken het bijna onmogelijk voor patiënten om te kunnen inschatten welk deel ze kunnen uitgeven, zonder op het einde van het jaar voor een verrassing komen te staan.

Wij vragen meer aandacht en eenduidigheid omtrent ziekte-uitkeringen en indien mogelijk een uitkering die fiscaal rekening houdt met de zorg die ingehuurd moet worden bij langdurige ziekte.

9) Maak onverminderd werk van de registratie en opvolging van implantaten en maak het mogelijk voor patiënten om een implantaten-paspoort te krijgen.

Geef patiënten de kans om met terugwerkende kracht implantaten te registreren en complicaties te melden in dat systeem, want we zien tot op vandaag dat ook voor artsen en ziekenhuizen er een zeer grote terughoudendheid is om problemen actief te melden.

Een register van implantaten is noodzakelijk om bij problemen patiënten te kunnen verwittigen en informeren. In de automobielindustrie zien we regelmatig massale terugroepacties, maar als het over het menselijk lichaam gaat, zijn we onwetend en te weinig georganiseerd.

Beste Minister, dit dossier sleept lang genoeg aan, tijd om van testperiodes over te gaan naar een onverminderde verplichte invoering op korte termijn.

10) Zorg ervoor dat huisartsen van patiënten met implantaten op de hoogte gehouden worden van complicaties met implantaten specifiek voor die patiënt. Patiënten doorlopen nu een hele reeks testen en ziekenhuizen om hun probleem op tafel te krijgen en dan nog vaak is het een kwestie van geluk hebben om bij de juiste arts of ziekenhuis terecht te komen.

Wij willen dus vragen dat het FAGG actief communiceert naar huisartsen over complicaties bij implantaten, zodat problemen sneller (h)erkend worden en patiënten geen lang en duur traject moeten afleggen.  • Comments(1)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post13

Spinal Cord Stimulation (Sacraal geplaatste neurostimulator)

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Wed, March 22, 2017 23:04:14

Neurostimulatie bij neuropathische pijn in het bekken


In hun zoektocht naar een oplossing voor chronische zenuwpijn in het bekken, krijgen we hoopvolle berichten van verschillende patiënten. De meesten hebben er al een heel traject van pijnmedicatie, infiltraties en zenuwblocks opzitten. Sinds enige tijd zijn er ook enkele patiënten die een neurostimulator ingepland gekregen. Het gaat om ‘spinal cord stimulation’ waarbij elektroden in de wervelkolom (in de epidurale ruimte) ingeplant worden op het niveau van het sacrum. Via een batterij wordt constant stroom gegeven en worden de pijnprikkels als het ware geneutraliseerd. In plaats van pijn voel je dan een tinteling, soms te vergelijken met bruiswater of een licht elektrisch gevoel. Het voordeel is ook dat je zelf de sterkte kan regelen afhankelijk van je activiteiten.


Als 1 van de laatste mogelijkheden bij chronische pijn in de bekkenbodem, bestaat de neurostimulator. Dat is een klein apparaatje met batterij dat in je bil of buik ingeplant wordt, dat verbonden is met enkele draadjes met eletroden die epiduraal geplaatst worden ter hoogte van sacrum/heiligbeen, daar waar je zenuwen door het sacrum lopen. Het toestelletje geeft stroom af die als het ware de elektrische pijnprikkels die de zenuw doorgeeft neutraliseren. Hierdoor is het mogelijk dat je minder pijn ervaart. Voor je in aanmerking komt voor een dergelijke ingreep zal uitgebreid onderzocht worden of jouw pijn ervoor in aanmerking komt en zal eerst een uitwendig proefapparaatje gebruikt worden, alvorens het definitieve apparaatje ingeplant wordt. Deze operatie heeft uiteraard ook zijn risico's en helpt helas niet bij alle patiënten met chronische bekkenpijn, maar kan voor sommigen een oplossing zijn om een stukje van hun leven terug te krijgen. Neurostimulators werken op batterijen en je kan de sterkte van de stroom zelf regelen met een extern toestelletje. Belangrijk om weten is dat de batterij niet eeuwig meegaat, dus als de batterij leeg is moet je helaas opnieuw geopereerd worden.

De neurostimulator heeft ook enkele praktische nadelen in verband met gebruik in de wagen, bij veiligheidscontroles/metaaldetectoren, MRI-onderzoek (afhankelijk van type neurostimulator) , saunabezoek,...enz., dus bespreek goed vooraf met je arts wat de implicaties zijn van de neurostimulator, voor je eraan begint. Verder is het ook best je vooraf te informeren of jouw probleem in aanmerking komt voor terugbetaling omdat het om een zeer dure ingreep gaat.

Neurostimulatoren worden meestal ingeplant in een pijnkliniek, zij kunnen je best informeren.

Voor meer info en ervaringen met neurostimulators, verwijzen we je graag ook door naar de zelfhulpgroep voor mensen met een neurostimulator of medicatiepomp. Zij organiseren maandelijks een samenkomst in AZ Nikolaas te Sint-Niklaas, het is steeds raadzaam om bij hen eens te informeren voor je aan de operatie start.

Meer info op http://ns-mp.be

Voor ervaringen met neurostimulatoren specifiek bij bekkenpijn, mag je ons ook steeds mailen op info@bekkenbodemproblemen.be !


Of lees er meer over op http://www.medtronic.nl/aandoeningen/pijnlijke-neuropathie/product-therapie/neurostimulatoren/wat-is-het/index.htm


  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post12

Terug de fiets op zonder pijn - het kan!

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Wed, March 22, 2017 22:49:42

Terug op de fiets!

Fietsen is een dynamische activiteit, die je als patiënt ook terug wat vrijheid geeft. Alleen zijn de meeste fietszadels een ware hel voor mensen met bekkenbodemproblemen of chronische pijn in deze regio. Onze noorderburen ,bij wie het fietsen nog meer in de cultuur ingebakken zit, hebben daarvoor speciale zadels en websites uitgebracht. Het volstaat om zadelpijn of zadel prostaatklachten te 'googelen' en je krijgt een hele reeks foto's van alternatieve zadels. Bespreek het met je fietshandelaar of je deze zadels eventueel eens kan uitproberen alvorens je ze aankoopt. De meeste patiënten geven aan dat een breed zadel doorgaans minder pijn geeft. Daarnaast zijn er voor mannen en wielerfanaten speciale dunne zadels met een uitsparing om klachten van de prostaat te vermijden.

Fietsen is trouwens ook goed voor je gezondheid en minder belastend dan vele andere bewegingsvormen, dus probeer het zeker eens uit! Blijf je pijn hebben bij het fietsen kan het ook helpen een speciale fietsbroek te dragen bij het fietsen, om het contact met het zadel te verzachten.

Bij speciale fietszadels is het wel belangrijk dat je de houding die de fabricant aanbeveelt in het oog houdt. Sommige zadels zijn specifiek voor rechtop fietsen (90%), andere zijn voor sportievere fietsen waarbij je meer voorovergebogen zit.

De meeste van deze fietszadels kan je terugvinden op www.fietszadelpijn.nl maar zijn vaak vooral echte wielerfanaatzadels.
Het Duitse zadel van SQLab is ideaal voor de recreatieve fietser. Je kan het zadel simpel online bestellen via o.a. www.bol.com.

Ervaring van een patiënt.

Sinds ik de SQ lab Easy Seat Active City bestelde, kan ik terug fietsen, ik was zo blij als een kind! Een klein stukje van mijn vrijheid terug én dat net voor de lente. Laat de zon maar komen...
  • Comments(1)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post11

Verslag netwerkavond voor vroedvrouwen en kinesisten

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Wed, March 22, 2017 22:31:22

22 februari 2017 - Proefproject samenwerking vroedvrouw - bekkenbodemkinesist na kortverblijf in ziekenhuis (specifiek voor regio Waasland).

Een woord van dank voor hun belangeloze inzet gaat uit naar:

Lieselotte Colman bekkenbodemkinesiste eigen praktijk

Marlene Reyns vroedvrouw en tevens bestuurslid van de vroedvrouwen-vereniging: VBOV

Ann Dessomviele bekkenbodemkinesiste AZ-Nikolaas en eigen praktijk

Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas voor het ter beschikking stellen van het lokaal.

Dank aan alle aanwezige kinesisten, vroedvrouwen en verpleegkundigen Kind & Gezin, bekkentherapeuten en de studentes voor hun interesse in deze netwerkavond.

De wind, koude en regen heeft niemand tegengehouden om deze avond bij te wonen.
slechts enkele door ziekte afwezig gemeld kandidaten, maakte het mogelijk om nog twee vroedvrouwen toe te laten (maximum capaciteit van het zaaltje is strikt op 40 gelegd).


Vliegt met het verkort ziekenhuisverblijf ook de bekkenbodem in de prullenmand?
Hierbij verwijzen we graag naar het artikel van http://artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post6

Grote bezorgdheid rond aandacht voor de bekkenbodem nam toe door het bericht dat moeders slechts drie dagen op materniteit verblijven.
Wie – hoe en wat is er mogelijk om moeders te benaderen en te informeren?

Het bericht was alleszins de aanzet om deze netwerkavond te organiseren.

Introductie door Joyce Blonde:

Jaarlijks worden bijna 10 000 vrouwen geopereerd voor ongewild urineverlies, terwijl een groot deel van hen geholpen kan worden met betere preventie, vroegtijdige detectie van risico’s en problemen en het adequaat doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverstrekkers.
Met dit netwerkevenement willen we ervoor zorgen dat kinesisten en vroedvrouwen op lokaal vlak vaker de handen in elkaar slaan en patiënten de weg wijzen in beide richtingen.

Voorstelling Lieselotte Colman:

Ik lach, ik nies… en ik blijf droog!


De verschillende bekkenbodemproblemen en hun behandelingen. De voornaamste problemen bij vrouwen na de bevalling

· Stressincontinentie

· Urge- incontinentie

· Mix incontinentie

· Pijn bij vrijen

· Bekkenpijn

· Obstipatie

· Verzakkingen

Deze problemen hoeven niet noodzakelijk onmiddellijk na de bevalling voor te komen maar kunnen ook jaren later opduiken. Belangrijk is wel om preventief al informatie te krijgen en oefeningen aangeleerd te krijgen, zodat je erger kan voorkomen.

Wat kan de kinesitherapeut hier aan doen?

Kinesitherapeuten die gespecialiseerd zijn in de bekkenbodemtherapie kunnen gerichte oefeningen geven voor elk probleem afzonderlijk. Want elk probleem vraagt een eigen behandeling en elke patiënt is ook uniek!

We nemen eerst een uitgebreide anamnese. Hieruit proberen we al heel veel informatie te halen. Daarna zullen we ook een zeer uitgebreide uitleg geven over de werking van de bekkenbodem en relatie met de hersenen, urineblaas, baarmoeder en darmen.

Wij beschikken ook over gespecialiseerde apparatuur waarmee we de spanning van de bekkenbodemkunnen meten. Met deze apparatuur kunnen we ook de verzwakte bekkenbodemspieren versterken.

Deze therapie is heel individueel gericht en vraagt veel motivatie van de patiënt. Hij moet het uiteindelijk allemaal zelf doen en blijven volhouden.

Veel problemen van en rond de bekkenbodem kunnen opgelost worden met kinesitherapie en hoeven niet uit te groeien tot een probleem waarbij je levenskwaliteit vermindert.

Dankzij de informatieve voordracht met bijhorende powerpoint zijn alle aspecten van de bekkenbodemproblematiek nog eens goed belicht. Bij studentes en pas afgestudeerden ligt het nog fris in het geheugen, maar voor een grote groep was de voordracht een mooie opfrissing van de anatomie en mogelijke problemen en behandelingen van de bekkenbodem.

De powerpoint is intussen aan alle deelnemers doorgestuurd.
Bedankt Lieselotte voor uw uiteenzetting.

Voorstelling Ann Dessomviele: kinesiste AZ-Nikolaas

Ann Dessomviele heeft ons samengevat wat er tijdens de korte ziekenhuisopname mogelijk is.
Door korte gesprekken met de moeders geeft ze toelichting wat de gevolgen van de zwangerschap en de bevalling zijn voor de bekkenbodem.
Controle diastase en correct aanleren van contractie bekkenbodemspieren (musculator- en M. transversusabdominus)

Dit kan meestal door het korte gesprek en uitleg over het verloop van de komende 6 weken na de bevalling. Het aanleren van basis oefeningen wordt hierbij niet vergeten.

Ondanks Ann haar inspanningen merkten vroedvrouwen op dat er toch regelmatig vrouwen binnen het ziekenhuis niet kunnen bezocht worden door haar.( Bv.: Vrijdagavond bevallen en maandag naar huis).

Toch merkt Ann een evolutie in de goede richting.
Ze heeft 25 jaar ervaring in de bekkenbodemproblematiek gaande van pijn- incontinentie- tot vaginisme.
Ook merkt ze op dat er weinig vrouwen zijn die weten hoe de werking van de bekkenbodem is en die toch denken dat ze de oefeningen correct uitvoeren.

Haar doel is net als dat van Lieselotte en de aanwezige bb.-kinesisten en onze vereniging om vrouwen – mannen – kinderen op een goede manier te blijven informeren en adviseren omtrent dit onderwerp.

-Taboe rond incontinentie is nog steeds aanwezig maar met de juiste aanpak kan men als arts- verpleging- therapeut veel bereiken.

Bedankt Ann, ook uw Powerpoint is aan de deelnemers verzonden.

Het woord aan Marlene Reyns

Patiënten en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Bestaat uit drie pijlers:

1. Door competente zorgverleners in een

2. Multidisciplinaire en geintegreerde gezondheidszorg waarbij

3. De patiënt centraal staat.

Kortom bevoegde en bekwame zorgverleners, die samenwerken in hun functionele hiërarchie, ten behoeve van en met de patiënt.

Interdisciplinaire gezondheidszorg die met competente gezondheidszorgberoepsbeoefenaars erop gericht is kwaliteitsvolle zorg aan te bieden aan de patiënt, op maat van de patiënt en met de patiënt


De drie pijlers waar ook wij als VZW bekkenbodemproblemen ons volledig in kunnen vinden!

In de voordracht haalde Marlene ook aan dat er in 2010 een advies gelanceerd werd rond bekkenbodem-reëducatie voor de vroedvrouwen:

Advies FRVV 2010/05 Bekkenbodemreëducatie

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de bijzondere kwalificatieregels en -criteria die de vroedvrouw toelaten de kennis en beheersing van de bekkenbodem uit te voeren

Is dit een goed idee?
Eerstelijnszorg- vroedvrouw staat dichtst bij de pas bevallen moeders,
om moeders te kunnen informeren en daarbij zowel als vroedvrouw en als bekkenbodemkinesiste te fungeren?

Het lijkt aannemelijk en zelfs een goed idee, maar staan vroedvrouwen te springen om ook nog deze taak op zich te nemen?
Wat vinden zij ervan?

Deze vraag werd gesteld en bleek dat de taak van vroedvrouwen als informatie voorziening zeker nodig is maar dat de bekkenbodemoefeningen in betere handen zijn bij de daarvoor opgeleide kinesisten pelvische reëducatie.
Er kwam een mooie interactie tot stand met de aanwezigen waarbij duidelijk de grenzen werden weergegeven en dat er op een heel verstandige manier de voors- en tegens werden besproken.

Vrouwen-pas bevallen mama’s, moeten bij de vroedvrouwen terecht kunnen als ze met vragen zitten over hun bekkenbodem.
Ze staan heel dicht bij de patiënt en hebben een heel belangrijke taak om informatie te voorzien!

We danken alle sprekers voor de interessante uiteenzettingen!

De aanzet is gegeven om een steentje bij te dragen in de huidige en toekomstige aanpak binnen ons gezondheidszorgsysteem.

Overleg- vakkundigheid- gesprekspartner en samenwerkingsverbanden.

Dit in functie van “The Best Outcomes” voor de patiënten.

Tot slot hebben alle aanwezigen kunnen kennis maken met de jarenlange ervaring van Danny Van de Kerckhove: Kinderen met enuresis. www.charco.be

Interessant om eens een volgende vergadering te voorzien?

  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post10

Info-avond bekkenbodemproblemen op 7/2/2017 - HET VERSLAG!

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Mon, February 27, 2017 22:07:32

Info- avond rond bekkenbodemproblemen

Dinsdagavond 07-02-2017

Femma Sint-Gillis-Waas organiseert een infoavond rond bekkenbodemproblemen.

Waar verenigingen mekaar ontmoeten, deze keer de mantelzorgbeurs, waar onze VZW Bekkenbodemproblemen aanwezig was om patiënten kennis te laten maken met onze VZW.

De postkaartjes 1 op 3 vrouwen werden er verdeeld en gesprekken rond bekkenbodemproblemen werden zo vlotjes op gang gebracht. “Een goed idee om ook een avond rond bekkenbodemproblemen te organiseren” vond het bestuur van Femma Sint-Gillis-Waas.

Eerst wat onzeker afwachten of er wel genoeg leden op af zouden komen, want het is ten slotte een onderwerp dat nogal intiem is en het taboe is groot. Een voorzichtige 20 werd er geschat.

De opkomst was boven verwachting heel groot, het vergaderzaaltje was bijna te klein om alle 39 aanwezigen vlot te laten plaatsnemen, een mooi aantal!

Onze vereniging heeft zich eerst kort kunnen voorstellen en Kinesiste Karin De boom heeft de avond verzorgt. Ze deed dit op een heel gepassioneerde manier, met heel duidelijk verstaanbare woorden, en zonder veel poespas. Ze wist de aanwezige dames aandachtig te boeien.
Er was ook plaats voor vragen of opmerkingen.

De avond werd afgesloten met basis bekkenbodemoefeningen, in groep en terwijl je op een stoel zit.
Er is geen tijd of mogelijkheid om dit individueel correct op te volgen.

De lift, korte aanspanningen, enkele tellen aanhouden, korte aanspanningen, ademhaling niet te vergeten, want sommige dames begonnen bijna rood aan te kleuren ;-) .Dit alles werd op een heel aangename manier gebracht.

Naargelang de avond vorderde kwamen ook vragen vanuit de groep en je voelt dat de schroom stilaan plaats ruimde naar meer openheid.

De aanwezige vrouwen vonden het heel nuttig om de duidelijke informatie over de mogelijke problemen en wat je kan doen als preventie van de kinesiste te vernemen!

Femma Sint-Gillis-Waas is de eerste vereniging die via onze vzw bekkenbodemproblemen de stap heeft gezet om een infoavond te organiseren, en hopelijk was dit de eerste in een lange rij.

Zo vernemen we pas dat KVLV Zwijndrecht ook een infoavond organiseert en dit in het najaar, september 2017.

Preventie-Informeren, kennis- en ervaringsverhalen uitdragen is het doel van www.bekkenbodemproblemen.be

Missie geslaagd!

  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post9
« PreviousNext »