Bekkenbodemproblemen & chronic pelvic pain

Trooper - Steun onze vzw!!!2018

Posted by Bekkenbodemproblemen.be Sun, May 13, 2018 17:55:03

Als patiëntenvereniging is het niet makkelijk voldoende middelen bij elkaar te krijgen zonder afhankelijk te zijn van commerciële bedrijven. Omdat we onzeonafhankelijkheid heel belangrijk vinden, kan je onze vzw op een andere manier steunen en het kost je niets.
Koop je af en toe online? Denk dan in de toekomst even aan ons en surf naar http://www.trooper.be/hoe-troopen . Kies je favoriete webwinkel, bestel en onze vzw ontvangt automatisch een percentje van jouw aankoop. We zouden het superfijn vinden als jullie op deze manier onze vzw mee steunden! Dus vergeet niet te troopen!

Ben je nog niet helemaal mee of is het niet duidelijk, via dit filmpje wordt het zeker duidelijk!GDPR2018

Posted by Bekkenbodemproblemen.be Sun, May 13, 2018 17:27:47

Privacyverklaring Bekkenbodemproblemen.be vzw

U kunt hier aangeven of onze vzw uw gegevens wel of niet mag bewaren. Indien u ervoor kiest om niet bewaart te worden, zal u niet langer onze nieuwsbrief ontvangen of andere communicatie. Wel kan u ons blijven volgen via Facebook, Twitter of onze website.

Onze vzw respecteert de privacywetgeving ter zake.Wat houdt dat in?

Hoe verzamelt onze vzw persoonlijke gegevens?

VZW bekkenbodemproblemen.be verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen of door ons aangevraagde dienst.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt onze vzw?
VZW bekkenbodemproblemen.be verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.

Wanneer en waarom verwerkt onze vzw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;

of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw e-mailadres om een enquête toe te sturen na deelname aan 1 van onze activiteiten);

of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties).

Hoe behandelt onze vzw persoonlijke gegevens?

Gegevens van patiënten (bv. naam) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):

Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens?

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact op via info@bekkenbodemproblemen.be

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die onze vzw over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

Verslag patiëntenbeurs handvat - Limburg april 20182018

Posted by Bekkenbodemproblemen.be Sun, May 13, 2018 16:57:39

Handvat Limburg (samana)

Patiëntenbeurs in Greenville.

Op zaterdag 21 april waren we aanwezig met een info-standje op de gratis trefdag voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Op de infomarkt lieten nog andere patiëntenorganisaties en zelfhulpgroepen je kennismaken met hun aanbod en werking.

Er was ook een gevarieerd programma van infosessies en workshops, kon je het boeiende mijnverleden ontdekken, sportieve momenten beleven en leerde je het aanbod van professionele zorgpartners kennen.

Het was een zonnige dag en de opkomst was niet zo massaal als gehoopt. Maar we hebben toch heel veel dames en enkele heren aan onze infostand mogen ontvangen.

We kregen vragen omtrent incontinentiemateriaal, het incontinentie-ondergoed werd ontdekt, voor velen was het nieuw.

Ook kregen we vragen of we geen folders hadden met daarin bekkenbodemspieroefeningen.
Of we een kinesiste kennen die in Limburg actief is en haar kon helpen?
De folders hebben we niet, maar we hebben wel de dames doorverwezen naar de websites van Pelvired en Bicap, om hun dichtstbijzijnde bekkenbodemkinesiste te vinden. We vernamen nog dat er dames zijn die bij een niet gespecialiseerde kinesiste (pelvische) gaan, en waarbij de patiënten getuigen dat de oefeningen hen niet geholpen hebben.
We wijzen er steeds op dat er best onder begeleiding van een kinesiste pelvische re-educatie aangeleerd wordt om oefeningen te doen. Zelf oefenen via een standaard oefenblad verkeerd kan werken want dat bij iedere vrouw het soms anders aangepakt moet worden. Bv. Te strak aangespannen bekkenbodem zal weer andere oefeningen vergen dan een te zwakke….enz. Dan begrepen de mensen die ons de vragen stelden toch beter het waarom…

We kregen ook van een patiënte met bekkenbodemproblemen heel goede informatie mee.

Ze behandelde de geïrriteerde huid van de billen (door urine en stoelgangverlies) met volgende crèmes:

Cavilon crème legt een bariere en herstelt de huid

Calmoseptine (via UZ Leuven)

Door de pijn bij het zitten heeft ze ook gezorgd naar goede oplossingen om haar comfort te verbeteren. Voor het fietsen extra vering onder haar zadel laten aanbrengen.
Voor het zitten heeft ze een zitschelp van :Backjoy Sit Smart.

Zo hebben toch weer vele bb-patiënten hopelijk de juiste informatie gekregen, en kunnen ze via onze kaartjes 1 op 3… vrouwen onze website verder verkennen, en nog meer informatie terugvinden.

Bedankt aan Natascha voor de informatie die wij van haar mochten ontvangen, ze is speciaal nog eens teruggekomen om het materiaal te tonen.

We ontmoetten daar ook de vereniging voor mensen met het blaaspijnsyndroom: ICPB Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging België. Zo hebben we binnenkort ook samen met hen een vergadering. (Meer volgt in een later verslag)

Wederzijds info uitwisselen en nuttige tips geven en krijgen, daar dient een patiëntenorganisatie toch voor! Het was weer een fijne dag met aangename kennismakingen en ontmoetingen.Infoavond bekkenbodemproblemen 17jan2018 te Haasdonk2018

Posted by Bekkenbodemproblemen.be Sat, February 24, 2018 18:16:22

Info-avond rond bekkenbodemproblemen (Karin De Boom)
op 17-01-2018 door KVLV Haasdonk

Korte samenvatting en enkele reacties van deelnemers:

Woensdagavond werden er “hopelijk zoveel mogelijk vrouwen” verwacht op de eerste vergadering van het nieuwe jaar. Normaal zijn er rond de twintig dames aanwezig maar nu waren er boven verwachting meer dan 40 ingeschreven op de startvergadering met als thema: 1 op 3 vrouwen en alle aspecten van de mogelijke bekkenbodemproblemen.

Karin De boom (kinesiste pelvische reëducatie) Heeft de voordracht weer prima gedaan. Ze kreeg het voor mekaar om alle dames heel stil, geïnteresseerd en aandachtig de uiteenzetting te laten volgen.
De powerpoint op de achtergrond gaf een duidelijk idee hoe de bekkenbodem ineen zit, en zithouding op toilet eruit ziet,..

De links naar de bekkenbodemverenigingen Bicap-pelvired zijn op de PP vermeld zodat de aanwezigen de weg vinden om een gespecialiseerde kinesiste te vinden.

Enkele reacties:

*Amai het was stil in de zaal

*Heel interessant onderwerp

*Ik wist niet dat ik een bekkenbodemspier had

*De kinesiste gaf dit heel goed en ze komt heel vertrouwelijk over

*Als ik een bekkenbodem kinesiste nodig heb wil ik zeker naar haar gaan

*grote opkomst, het is een onderwerp dat aanspreekt

Bedankt aan de afdeling en het bestuur van KVLV Haasdonk /de voorzitster Nicole Van Royen

om de infoavond te organiseren.Onze patiëntenvereniging aan het woord op het Nationaal Congres Nationaal congres van de Koninklijke Belgische vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde – 7 oktober 20172017

Posted by Bekkenbodemproblemen.be Sun, November 12, 2017 17:48:32

Op 7 oktober 2017 hadden we de eer en het genoegen om onze vzw voor te stellen op het Nationeel congres van de Koninklijke Belgische vereniging voor gynaecologie en verloskunde in Terhulpen (Brussel).
Zowel voor de beroepsvereniging als voor onze vzw een mijlpaal, want voor het eerst kreeg een patiëntenvereniging het woord en kregen we een forum om het perspectief van patiënten toe te lichten. Het werd een heel leerrijke dag met veel nuttige contacten en vooral ook heel wat fijne reacties.
We zijn dan ook zeer blij met deze realisatie en de goede samenwerking met de VVOG.

Een stukje van onze presentatie 'complications after surgery: a patients perspective'
https://youtu.be/INUHZg6ovcM

Blog image


Verslag symposium 15 jaar patiëntenrechten (6 oktober 2017)2017

Posted by Bekkenbodemproblemen.be Sun, November 12, 2017 17:31:48

vrijdag 06-10-2017

Symposium 15 jaar patiëntenrechten: tijd voor (r)evolutie.

Provinciehuis Vlaams Brabant

Provincieplein 1 Leuven.

Vertegenwoordigers vzw Bekkenbodemproblemen.be: Ludwina Aarts, Dany Maes, Dora De Wilde

Om 13.00 werden we onthaald met een kopje koffie-thee of iets fris.

Om 13.30 startte het symposium met een verwelkomingswoord door de directeur van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP): Ilse Weeghmans

De getuigenis en ervaring van Elke over haar rechten als patiënt: (lees haar verhaal via link) http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/boekjegetuigenissen_finaal2.pdf

Leerde ons dat dialoog belangrijk is voor je herstel.
Zo ondervond ze dat er een foute en verkeerde diagnose op de verslagen in “haar moeizaam opgevraagde dossier” stonden.
Dit werd in een later stadium gecorrigeerd en verontschuldigingen werden aangeboden, maar de emotionele schade is daardoor niet gecompenseerd.

Ze heeft gelukkig een ombudsdienst gevonden waar ze haar ware verhaal kon doen

Wat Elke opmerkt:

· Dat het statuut van ombudsdienst verbonden aan een ziekenhuis of instelling (voor haar) twijfelachtig is.

· Dat er dringend een gelijkwaardige behandeling moet zijn tussen de actoren: zorginstelling –arts –psychiaters -zorgverstrekkers en de patiënt zelf!

Minister Jo Vandeurzen: Organisatie van het klachtrecht binnen de eerstelijns gezondheidszorg

De Charter voor de patiëntenrechten is opgesteld door prof medisch recht: Herman Nijs
De gezondheidszorg is versnipperd tussen Vlaamse en federale overheden en bevoegdheden waarbij
de ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg trachten een kwaliteitsbeleid na te streven.
Maar waar ook de patiënt de weg kwijtraakt om de juiste instantie te vinden.(zo blijkt ook uit het verder verloop van de dag)
De nadruk in het pleidooi viel op de woorden: samenwerking – klachten beheren- samen…

Susanne Op de Beeck: Aanbevelingen wet patiëntenrechten.
In 2002 is de wet ontstaan.
Aanbevelingen werden gemaakt door middel van vragenlijsten en afname van enquêtes, denkdagen werden georganiseerd, knelpunten werden aangehaald door de patiënt en verenigingen.

Er is nog steeds weinig kennis over deze wet en slechts 1 op 5 weet van het bestaan af.
1 op 10 pt. is lid van patiëntenvereniging.

De bekendmaking van de wet is een rol voor alle stakeholders. Waarbij anno 2017 vooral aandacht wordt besteed aan samenwerken en informeren.

Enkele cijfers in beeld (na meerkeuzevragen en daarop volgende stemronde door alle aanwezigen)

Een overduidelijke meerderheid van stemmen waren het eens met volgende stellingen:

· Alle zorgverleners moeten de patiëntenrechten naleven

· Welzijnswerkers moeten de patiëntenrechten naleven

· Pt. denkt niet in bevoegdheden en de stelling dat: Vlaamse en federale overheid moeten samenwerkingsakkoorden afsluiten zodat patiënten en clienten dezelfde rechten hebben

· Recht op voorafgaande zorgplanning moet in de wet opgenomen worden

· Elke pt. heeft recht op tijd en een luisterend oor van een zorgverlener om stil te staan bij zijn levensdoelen

· Het recht op inzage in je dossier moet afdwingbaar worden gemaakt

· Een pt. moet thuis de verschillende behandeloptie’s (met voor- en nadelen) kunnen nalezen, zodat de pt. een weloverwogen keuze kan maken

· Pt. moeten op voorhand geïnformeerd worden over de basistarieven van elke zorgverlener

· Positieve en negatieve ervaringen van pt. moeten ingebed worden in een kwaliteitsbeleid (en zo leiden tot kwaliteitsverbetering)

· Het klachtrecht moet regionaal georganiseerd worden en met 1 toegangspoort

· Als bemiddeling en/ of behandeling door andere instanties faalt, moet er een volgende stap komen

Debat Klachtrecht met verschillende actoren uit de gezondheidszorg

Het debat werd gemodereerd door Guy Tegenbos.
Het werd een mooi debat waarbij een brede waaier aan items aan bod kwam.
Door de enorme evolutie en technologie (denk maar aan elektronisch patiëntendossier…) en het veranderende zorglandschap is er nood aan het aanpassen van de wet patiëntenrechten.
Als pat. klachten hebben moet dit niet steeds gezien worden als aanklacht maar kan dit bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Evaluatie van de klacht kan leiden tot een betere zorg…

Peter Degadt (gedelegeerd bestuurder zorgnet-ICURO

Hilde Deneyer (voorzitter overleg zelfstandige zorgverstrekkers binnen de federale Vrije beroepen, algemeen directeur Vlaams Apothekers Netwerk)

Pedro Facon (directeur Generaal Gezondheidszorg bij FOD Volksgezondheid

Benoit Morres (adviseur patiëntenmateries, kabinet Maggie De Block)

Caroline Verlinde (Adjunct kabinetschef Zorg, Jo Vandeurzen)

Roel Van Giel (voorzitter Domus Medica)

Een uitgebreid verslag zal in de volgende nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform te lezen zijn.

Wat wij zeker onthouden hebben is dat Peter Degadt volgende opmerking maakte:

Verzekeringsmaatschappijen zijn een grote problematiek in het verwerkingsproces voor de patiënt als er medische schade is. De arts mag geen sorry zeggen, het is zo opgedragen door de verzekeringsmaatschappij! Dit zorgt nog voor een heftig debat heeft Peter Degadt verzekert!
Wij hebben ons kandidaat gesteld om hieraan deel te nemen.

Meer op volgende link: http://vlaamspatientenplatform.be/persberichten/persbericht-vpp-15-jaar-patientenrechten-tijd-voor-revolutie

20 januari 2018 - Bekkenbodemdag in Nederland!2017

Posted by Bekkenbodemproblemen.be Sun, November 12, 2017 17:14:02

Ook onze noorderburen in Nederland zitten niet stil als het aankomt op het vlak van bekkenbodemproblemen en netwerken met beroepsverenigingen, professionals, patiëntenverenigingen enzovoort.
Zoals in het verleden biedt de organisatie Bekkenbodem4all een zeer interessante mix van sprekers en standhouders, zeker de moeite waard om een bezoek te brengen dus!

Leden van onze vzw Bekkenbodemproblemen.be krijgen ook de reductieprijs als ze zich voor 6 december inschrijven! Voor 6 december de prijs van 13,5 € ipv 16€ met vermelding “lid vzw BBP” Inschrijven kan via volgende link: https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/aanmelden/

Meer informatie over het programma, kan je hieronder terugvinden!
https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/
https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/over-organisatoren/
https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/programma/

Vergadering VVUVZ 17 oktober 20172017

Posted by Bekkenbodemproblemen.be Sun, November 12, 2017 16:59:45

Op 17 oktober 2017 waren we te gast op de vergadering van de VVUVZ (Vlaamse Vereniging voor Urologische Verpleegkundigen en aanverwante Zorgverleners)
Zoals gewoonlijk een zeer interessante agenda, waar we jullie graag mee laten kennismaken.

Partners ontmoeten die hetzelfde doel voor ogen hebben en die samenwerken aan een betere en kwalitatieve gezondheidszorg, dat is het doel van deze vergadering. Ditmaal rond de problemen die kunnen ontstaan in en rond de bekkenbodem.

Zo willen we u nog eens kennis laten maken met de vereniging van vrijwilligers voor mannen die in hun leven geconfronteerd worden met prostaatkanker en voor hun partners. Momenteel actief in West-Vlaanderen. http://think-blue-vlaanderen1.webnode.nl/


Kirsten Antonsen Projectleider Inco/Web (thuiszorgwinkels) brengt ons op de hoogte van de online mogelijkheden op hun website : https://www.thuiszorgwinkel.be/nl/detail/discrete-zekerheid/incontinentie-bij-vrouwen
Zo vertelde Kirsten ons het volgende: De nieuwe website biedt een aantal interessante tools voor de leden van jullie vereniging. Zo vindt men op diverse plaatsen een link naar onze advieswijzer waarbij mensen in maximum 6 vragen bij een selectie van producten uitkomen die het best passen bij hun problematiek. Met 1 druk op de knop kunnen zij van deze producten ook stalen bestellen die gratis thuis geleverd worden. Zeker voor mensen die het moeilijk hebben om over hun probleem te praten, is dit een makkelijke stap omdat alles anoniem verloopt en in een discrete verpakking geleverd wordt. Ook voor de mensen die twijfelen of zij wel het juiste product gebruiken, is dit een zeer handig hulpmiddel.

Wij hebben over de 60 winkels verspreid ook een team van 22 incospecialisten waarbij mensen op afspraak te rade kunnen gaan. Een gesprek vindt dan plaats in een afgesloten en discrete ruimte. Deze afspraken kunnen ook ingepland worden via de website. Vb. Men kiest de winkel waar men een afspraak wil en vervolgens selecteer je “specialist incontinentiezorg”.

We hebben ook steeds een luisterend oor naar suggesties om onze website nog te verbeteren en beter te laten aansluiten op de wensen van patiënten. Aarzel dus zeker niet om ons tips door te geven. Of indien u zeer specifieke producten zoekt, zijn wij steeds bereid om mee te helpen zoeken.
Een eerste stap in een mooie samenwerking tussen onze organisaties.

Het was weer een zeer boeiende avond, met nuttige contacten! Bedankt aan de VVUVZ en Think Blue!