Bekkenbodemproblemen & chronic pelvic pain

Bekkenbodemproblemen & chronic pelvic pain

Over ons - About us

Artikels en weetjes over bekkenbodemproblemen & chronische pelvische pijn.

Terug de fiets op zonder pijn - het kan!

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Wed, March 22, 2017 22:49:42

Terug op de fiets!

Fietsen is een dynamische activiteit, die je als patiënt ook terug wat vrijheid geeft. Alleen zijn de meeste fietszadels een ware hel voor mensen met bekkenbodemproblemen of chronische pijn in deze regio. Onze noorderburen ,bij wie het fietsen nog meer in de cultuur ingebakken zit, hebben daarvoor speciale zadels en websites uitgebracht. Het volstaat om zadelpijn of zadel prostaatklachten te 'googelen' en je krijgt een hele reeks foto's van alternatieve zadels. Bespreek het met je fietshandelaar of je deze zadels eventueel eens kan uitproberen alvorens je ze aankoopt. De meeste patiënten geven aan dat een breed zadel doorgaans minder pijn geeft. Daarnaast zijn er voor mannen en wielerfanaten speciale dunne zadels met een uitsparing om klachten van de prostaat te vermijden.

Fietsen is trouwens ook goed voor je gezondheid en minder belastend dan vele andere bewegingsvormen, dus probeer het zeker eens uit! Blijf je pijn hebben bij het fietsen kan het ook helpen een speciale fietsbroek te dragen bij het fietsen, om het contact met het zadel te verzachten.

Bij speciale fietszadels is het wel belangrijk dat je de houding die de fabricant aanbeveelt in het oog houdt. Sommige zadels zijn specifiek voor rechtop fietsen (90%), andere zijn voor sportievere fietsen waarbij je meer voorovergebogen zit.

De meeste van deze fietszadels kan je terugvinden op www.fietszadelpijn.nl maar zijn vaak vooral echte wielerfanaatzadels.
Het Duitse zadel van SQLab is ideaal voor de recreatieve fietser. Je kan het zadel simpel online bestellen via o.a. www.bol.com.

Ervaring van een patiënt.

Sinds ik de SQ lab Easy Seat Active City bestelde, kan ik terug fietsen, ik was zo blij als een kind! Een klein stukje van mijn vrijheid terug én dat net voor de lente. Laat de zon maar komen...
  • Comments(1)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post11

Verslag netwerkavond voor vroedvrouwen en kinesisten

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Wed, March 22, 2017 22:31:22

22 februari 2017 - Proefproject samenwerking vroedvrouw - bekkenbodemkinesist na kortverblijf in ziekenhuis (specifiek voor regio Waasland).

Een woord van dank voor hun belangeloze inzet gaat uit naar:

Lieselotte Colman bekkenbodemkinesiste eigen praktijk

Marlene Reyns vroedvrouw en tevens bestuurslid van de vroedvrouwen-vereniging: VBOV

Ann Dessomviele bekkenbodemkinesiste AZ-Nikolaas en eigen praktijk

Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas voor het ter beschikking stellen van het lokaal.

Dank aan alle aanwezige kinesisten, vroedvrouwen en verpleegkundigen Kind & Gezin, bekkentherapeuten en de studentes voor hun interesse in deze netwerkavond.

De wind, koude en regen heeft niemand tegengehouden om deze avond bij te wonen.
slechts enkele door ziekte afwezig gemeld kandidaten, maakte het mogelijk om nog twee vroedvrouwen toe te laten (maximum capaciteit van het zaaltje is strikt op 40 gelegd).


Vliegt met het verkort ziekenhuisverblijf ook de bekkenbodem in de prullenmand?
Hierbij verwijzen we graag naar het artikel van http://artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post6

Grote bezorgdheid rond aandacht voor de bekkenbodem nam toe door het bericht dat moeders slechts drie dagen op materniteit verblijven.
Wie – hoe en wat is er mogelijk om moeders te benaderen en te informeren?

Het bericht was alleszins de aanzet om deze netwerkavond te organiseren.

Introductie door Joyce Blonde:

Jaarlijks worden bijna 10 000 vrouwen geopereerd voor ongewild urineverlies, terwijl een groot deel van hen geholpen kan worden met betere preventie, vroegtijdige detectie van risico’s en problemen en het adequaat doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverstrekkers.
Met dit netwerkevenement willen we ervoor zorgen dat kinesisten en vroedvrouwen op lokaal vlak vaker de handen in elkaar slaan en patiënten de weg wijzen in beide richtingen.

Voorstelling Lieselotte Colman:

Ik lach, ik nies… en ik blijf droog!


De verschillende bekkenbodemproblemen en hun behandelingen. De voornaamste problemen bij vrouwen na de bevalling

· Stressincontinentie

· Urge- incontinentie

· Mix incontinentie

· Pijn bij vrijen

· Bekkenpijn

· Obstipatie

· Verzakkingen

Deze problemen hoeven niet noodzakelijk onmiddellijk na de bevalling voor te komen maar kunnen ook jaren later opduiken. Belangrijk is wel om preventief al informatie te krijgen en oefeningen aangeleerd te krijgen, zodat je erger kan voorkomen.

Wat kan de kinesitherapeut hier aan doen?

Kinesitherapeuten die gespecialiseerd zijn in de bekkenbodemtherapie kunnen gerichte oefeningen geven voor elk probleem afzonderlijk. Want elk probleem vraagt een eigen behandeling en elke patiënt is ook uniek!

We nemen eerst een uitgebreide anamnese. Hieruit proberen we al heel veel informatie te halen. Daarna zullen we ook een zeer uitgebreide uitleg geven over de werking van de bekkenbodem en relatie met de hersenen, urineblaas, baarmoeder en darmen.

Wij beschikken ook over gespecialiseerde apparatuur waarmee we de spanning van de bekkenbodemkunnen meten. Met deze apparatuur kunnen we ook de verzwakte bekkenbodemspieren versterken.

Deze therapie is heel individueel gericht en vraagt veel motivatie van de patiënt. Hij moet het uiteindelijk allemaal zelf doen en blijven volhouden.

Veel problemen van en rond de bekkenbodem kunnen opgelost worden met kinesitherapie en hoeven niet uit te groeien tot een probleem waarbij je levenskwaliteit vermindert.

Dankzij de informatieve voordracht met bijhorende powerpoint zijn alle aspecten van de bekkenbodemproblematiek nog eens goed belicht. Bij studentes en pas afgestudeerden ligt het nog fris in het geheugen, maar voor een grote groep was de voordracht een mooie opfrissing van de anatomie en mogelijke problemen en behandelingen van de bekkenbodem.

De powerpoint is intussen aan alle deelnemers doorgestuurd.
Bedankt Lieselotte voor uw uiteenzetting.

Voorstelling Ann Dessomviele: kinesiste AZ-Nikolaas

Ann Dessomviele heeft ons samengevat wat er tijdens de korte ziekenhuisopname mogelijk is.
Door korte gesprekken met de moeders geeft ze toelichting wat de gevolgen van de zwangerschap en de bevalling zijn voor de bekkenbodem.
Controle diastase en correct aanleren van contractie bekkenbodemspieren (musculator- en M. transversusabdominus)

Dit kan meestal door het korte gesprek en uitleg over het verloop van de komende 6 weken na de bevalling. Het aanleren van basis oefeningen wordt hierbij niet vergeten.

Ondanks Ann haar inspanningen merkten vroedvrouwen op dat er toch regelmatig vrouwen binnen het ziekenhuis niet kunnen bezocht worden door haar.( Bv.: Vrijdagavond bevallen en maandag naar huis).

Toch merkt Ann een evolutie in de goede richting.
Ze heeft 25 jaar ervaring in de bekkenbodemproblematiek gaande van pijn- incontinentie- tot vaginisme.
Ook merkt ze op dat er weinig vrouwen zijn die weten hoe de werking van de bekkenbodem is en die toch denken dat ze de oefeningen correct uitvoeren.

Haar doel is net als dat van Lieselotte en de aanwezige bb.-kinesisten en onze vereniging om vrouwen – mannen – kinderen op een goede manier te blijven informeren en adviseren omtrent dit onderwerp.

-Taboe rond incontinentie is nog steeds aanwezig maar met de juiste aanpak kan men als arts- verpleging- therapeut veel bereiken.

Bedankt Ann, ook uw Powerpoint is aan de deelnemers verzonden.

Het woord aan Marlene Reyns

Patiënten en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Bestaat uit drie pijlers:

1. Door competente zorgverleners in een

2. Multidisciplinaire en geintegreerde gezondheidszorg waarbij

3. De patiënt centraal staat.

Kortom bevoegde en bekwame zorgverleners, die samenwerken in hun functionele hiërarchie, ten behoeve van en met de patiënt.

Interdisciplinaire gezondheidszorg die met competente gezondheidszorgberoepsbeoefenaars erop gericht is kwaliteitsvolle zorg aan te bieden aan de patiënt, op maat van de patiënt en met de patiënt


De drie pijlers waar ook wij als VZW bekkenbodemproblemen ons volledig in kunnen vinden!

In de voordracht haalde Marlene ook aan dat er in 2010 een advies gelanceerd werd rond bekkenbodem-reëducatie voor de vroedvrouwen:

Advies FRVV 2010/05 Bekkenbodemreëducatie

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de bijzondere kwalificatieregels en -criteria die de vroedvrouw toelaten de kennis en beheersing van de bekkenbodem uit te voeren

Is dit een goed idee?
Eerstelijnszorg- vroedvrouw staat dichtst bij de pas bevallen moeders,
om moeders te kunnen informeren en daarbij zowel als vroedvrouw en als bekkenbodemkinesiste te fungeren?

Het lijkt aannemelijk en zelfs een goed idee, maar staan vroedvrouwen te springen om ook nog deze taak op zich te nemen?
Wat vinden zij ervan?

Deze vraag werd gesteld en bleek dat de taak van vroedvrouwen als informatie voorziening zeker nodig is maar dat de bekkenbodemoefeningen in betere handen zijn bij de daarvoor opgeleide kinesisten pelvische reëducatie.
Er kwam een mooie interactie tot stand met de aanwezigen waarbij duidelijk de grenzen werden weergegeven en dat er op een heel verstandige manier de voors- en tegens werden besproken.

Vrouwen-pas bevallen mama’s, moeten bij de vroedvrouwen terecht kunnen als ze met vragen zitten over hun bekkenbodem.
Ze staan heel dicht bij de patiënt en hebben een heel belangrijke taak om informatie te voorzien!

We danken alle sprekers voor de interessante uiteenzettingen!

De aanzet is gegeven om een steentje bij te dragen in de huidige en toekomstige aanpak binnen ons gezondheidszorgsysteem.

Overleg- vakkundigheid- gesprekspartner en samenwerkingsverbanden.

Dit in functie van “The Best Outcomes” voor de patiënten.

Tot slot hebben alle aanwezigen kunnen kennis maken met de jarenlange ervaring van Danny Van de Kerckhove: Kinderen met enuresis. www.charco.be

Interessant om eens een volgende vergadering te voorzien?

  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post10

Info-avond bekkenbodemproblemen op 7/2/2017 - HET VERSLAG!

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Mon, February 27, 2017 22:07:32

Info- avond rond bekkenbodemproblemen

Dinsdagavond 07-02-2017

Femma Sint-Gillis-Waas organiseert een infoavond rond bekkenbodemproblemen.

Waar verenigingen mekaar ontmoeten, deze keer de mantelzorgbeurs, waar onze VZW Bekkenbodemproblemen aanwezig was om patiënten kennis te laten maken met onze VZW.

De postkaartjes 1 op 3 vrouwen werden er verdeeld en gesprekken rond bekkenbodemproblemen werden zo vlotjes op gang gebracht. “Een goed idee om ook een avond rond bekkenbodemproblemen te organiseren” vond het bestuur van Femma Sint-Gillis-Waas.

Eerst wat onzeker afwachten of er wel genoeg leden op af zouden komen, want het is ten slotte een onderwerp dat nogal intiem is en het taboe is groot. Een voorzichtige 20 werd er geschat.

De opkomst was boven verwachting heel groot, het vergaderzaaltje was bijna te klein om alle 39 aanwezigen vlot te laten plaatsnemen, een mooi aantal!

Onze vereniging heeft zich eerst kort kunnen voorstellen en Kinesiste Karin De boom heeft de avond verzorgt. Ze deed dit op een heel gepassioneerde manier, met heel duidelijk verstaanbare woorden, en zonder veel poespas. Ze wist de aanwezige dames aandachtig te boeien.
Er was ook plaats voor vragen of opmerkingen.

De avond werd afgesloten met basis bekkenbodemoefeningen, in groep en terwijl je op een stoel zit.
Er is geen tijd of mogelijkheid om dit individueel correct op te volgen.

De lift, korte aanspanningen, enkele tellen aanhouden, korte aanspanningen, ademhaling niet te vergeten, want sommige dames begonnen bijna rood aan te kleuren ;-) .Dit alles werd op een heel aangename manier gebracht.

Naargelang de avond vorderde kwamen ook vragen vanuit de groep en je voelt dat de schroom stilaan plaats ruimde naar meer openheid.

De aanwezige vrouwen vonden het heel nuttig om de duidelijke informatie over de mogelijke problemen en wat je kan doen als preventie van de kinesiste te vernemen!

Femma Sint-Gillis-Waas is de eerste vereniging die via onze vzw bekkenbodemproblemen de stap heeft gezet om een infoavond te organiseren, en hopelijk was dit de eerste in een lange rij.

Zo vernemen we pas dat KVLV Zwijndrecht ook een infoavond organiseert en dit in het najaar, september 2017.

Preventie-Informeren, kennis- en ervaringsverhalen uitdragen is het doel van www.bekkenbodemproblemen.be

Missie geslaagd!

  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post9

Netwerkavond voor vroedvrouwen en kinesisten

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Tue, January 17, 2017 12:39:39

Sint-Gillis-Waas, 9 januari 2017

Beste vroedvrouw
Beste bekkenbodemkinesist(e)
Beste zorgverstrekker bij pas bevallen mama’s.

Wist u dat 1 op 3 vrouwen in haar leven ooit last krijgt van ongewild urineverlies en de meerderheid hiervan vaginaal beviel? Aandacht voor de bekkenbodem is belangrijk en met het verkort ziekenhuisverblijf meer dan nodig!
Daarom sloegen wij als patiëntenvereniging Bekkenbodemproblemen.be de handen in elkaar om zorgverstrekkers dichter bij elkaar te brengen. Dit om op lokaal niveau het verschil te maken.

Het nieuwe jaar is veelbelovend van start gegaan en dus tijd voor nieuwe initiatieven.
We nodigen u allen uit voor een gratis netwerkavond tussen zelfstandige vroedvrouwen, bekkenbodemkinesisten en andere zorgverstrekkers. Jaarlijks worden bijna 10 000 vrouwen geoperereerd voor ongewild urineverlies, terwijl een groot deel van hen geholpen kan worden met betere preventie, vroegtijdige detectie van risico’s en problemen en het adequaat doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverstrekkers.
Met dit netwerkevenement willen we ervoor zorgen dat kinesisten en vroedvrouwen op lokaal vlak vaker de handen in elkaar slaan en patiënten de weg wijzen in beide richtingen.

Wat houdt onze avond in?
Een interessante lezing door kinesiste Lieselotte Colman.
Een inkijk in het verkort ziekenhuisverblijf door Ann Dessomviele
De mogelijkheid om kennis te maken met vzw Bekkenbodemproblemen.be
Een aangename ongedwongen drink met lokale collega’s
Mogelijkheid tot kennismaking met het aanbod van Charco.be, niet-medisch materiaal bij incontinentieproblemen

Deze avond is volledig gratis, maar we vragen wel om vooraf in te schrijven om alles logistiek vlot te kunnen laten verlopen.

Locatie:
Bovenlokaal Dries 30, Dries 30, 9170 Sint-Pauwels


Datum: 22 februari 2017 om 19.30u

Inschrijven: via deze link

Meer info: contacteer Dora De Wilde op:

GSM:0497/87 54 60 of mail naar info@bekkenbodemproblemen.be

Hopelijk tot dan!
Deze avond komt onder andere volgende uiteenzetting aan bod:

Ik lach, ik nies… en ik blijf droog!De verschillende bekkenbodemproblemen en hun behandelingenDe voornaamste problemen bij vrouwen na de bevalling

· Stressincontinentie

· Urge- incontinentie

· Mix incontinentie

· Pijn bij vrijen

· Bekkenpijn

· Obstipatie

· Verzakkingen

Deze problemen hoeven niet noodzakelijk onmiddellijk na de bevalling voor te komen maar kunnen ook jaren later opduiken. Belangrijk is wel om preventief al informatie te krijgen en oefeningen aangeleerd te krijgen, zodat je erger kan voorkomen.

(Hier komt dan de uitleg over elk probleem afzonderlijk)

Wat kan de kinesitherapeut hier aan doen?

Kinesitherapeuten die gespecialiseerd zijn in de bekkenbodemtherapie kunnen gerichte oefeningen geven voor elk probleem afzonderlijk. Want elk probleem vraagt een eigen behandeling en elke patiënt is ook uniek!

We nemen eerst een uitgebreide anamnese. Hieruit proberen we al heel veel informatie te halen. Daarna zullen we ook een zeer uitgebreide uitleg geven over de werking van de bekkenbodem en relatie met de hersenen, urineblaas, baarmoeder en darmen.

Wij beschikken ook over gespecialiseerde apparatuur waarmee we de spanning van de bekkenbodemkunnen meten. Met deze apparatuur kunnen we ook de verzwakte bekkenbodemspieren versterken.

Deze therapie is heel individueel gericht en vraagt veel motivatie van de patiënt. Hij moet het uiteindelijk allemaal zelf doen en blijven volhouden.

Veel problemen van en rond de bekkenbodem kunnen opgelost worden met kinesitherapie en hoeven niet uit te groeien tot een probleem waarbij je levenskwaliteit vermindert.

(Hier kan dan meer uitleg worden gegeven over de verschillende behandelmethoden.)

Iedereen kan tussendoor vragen stellen, hopelijk wordt het een mooie interactie.

Met vriendelijke groet

Lieselotte Colman


  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post8

Slings in de bekkenbodem, een weloverwogen geïnformeerde keuze is noodzakelijk...

2016Posted by Bekkenbodemproblemen.be Sun, November 27, 2016 20:19:55

Ons standpunt over het gebruik van slings in de bekkenbodem.

Als patiëntenvereniging krijgen we regelmatig de vraag van patiënten maar ook van zorgverstrekkers: "Wat denken jullie eigenlijk over die slings?" Zijn jullie sowieso tegen mesh en dus ook de slings en bandjes in de bekkenbodem?

Bekkenbodemmatjes versus slings
Je hebt enerzijds de bekkenbodemmatjes die gebruikt werden/worden voor het verhelpen van verzakkingen van baarmoeder, darm,... en anderzijds de kleinere lintvormige mesh die gebruikt worden bij urine-incontinentie (tvto: transvaginal tape die door het foramen obturator loopt, tvt: tension free vaginal tape die boven het schaambeen uitkomt).


Als patiëntenvereniging zien we heel wat patiënten met complicaties van de bekkenbodemmatjes en gezien het grote aantal ervan, kunnen we daar niet meer achter staan. Er moeten betere en minder gevaarlijke oplossingen ontwikkeld worden of gebruik gemaakt worden van de oude technieken zonder mesh. Beter een recidief meer dan levenslange ernstige schade. Wij staan dus ook pal achter het advies van Minister de Block om bekkenbodemmatjes niet meer terug te betalen. Mede omdat reeds meermaals is aangetoond dat de controle en opvolging van problematische medische implantaten, in Europa nog steeds de wensen overlaat. Zolang er geen sluitende controle is, is voorzichtigheid meer dan aangewezen bij elk implantaat.

Voor de slings ligt het ingewikkelder.
De slings (tvto en tvt) zijn veel kleiner dan de bekkenbodemmatjes, maar ook bij de slings zien we dezelfde complicaties als bij de bekkenbodemmantjes helaas. Dat maakt dat we ook ten aanzien van de slings vrij kritisch staan.

Uit veel onderzoeken blijkt dat meer dan 80% van de patiënten met een tvto-bandje op korte termijn deels of geheel van zijn urine-incontinentieprobleem afgeholpen is. Wat betreft urine-incontintie hebben ze dus een zeer goed resultaat. Anderzijds weten we ook dat 1 op de 7 patiënten met oogmeshes (dus de tvto en bekkenbodemmatjes waarbij de armpjes door het foramen obturator lopen - het oog van het bekken als het ware) matige tot ernstige chronische pijn overhouden na het plaatsen van dergelijke kunststof mesh. We zien ook dat een kleine groep zeer gespecialiseerde kinesisten het merendeel van de patiënten met stressincontinentie droog krijgt als er geen andere pathologieën aanwezig zijn.
Dat geeft ons dus 2 tegenstrijdige bevindingen en maakt dat een eenvoudig antwoord niet simpel is.
Een heel dubbel resultaat dus. Als vereniging zien en spreken we veel patiënten en daar ervaren we vaak dat patiënten bij complicaties van kunststof mesh achteraf vaak spijt hebben dat ze niet langer bekkenbodemkinesitherapie geprobeerd hebben of bij een andere therapeut ten rade gegaan zijn. Bijkomend hebben heel wat patiënten spijt van de ingreep omdat hij niet reversibel is en bij complicaties en verwijdering van de sling er quasi altijd schade blijft of bijkomt. Als 3de vaststelling merken we dat heel wat patiënten vooraf niet of onvoldoende ingelicht werden over de mogelijkheid van complicaties en de ernst en duurtijd ervan.

Falende wetgeving inzake medische implantaten in Europa
En daar schuilt vaak het probleem met medische implantaten, het op de markt brengen en houden van medische implantaten is veel eenvoudiger en minder gecontroleerd dan medicijnen.

Zo weten we bijvoorbeeld nauwelijks iets over het lange termijneffect van kunststof mesh (polypropyleen) in het menselijk lichaam onder een hoge temperatuur van 37gr C en ook de bijsluiter van het implantaat komt quasi nooit in handen van de patiënt.
Patiënten worden niet geïnformeerd als het implantaat dat zij kregen van de markt werd gehaald om veiligheidsredenen. En ga zo nog maar even door...
Men zou zich kunnen afvragen of een nieuw medicijn op de markt zou toegelaten worden als men uit tests zou weten dat 15% van de patiënten er blijvende chronische pijn aan overhoudt...wij denken alvast van niet.

De vraag die men zich dus moet stellen is: 'is de ernst van de urine-incontinentie dermate erg dat men het risico wil lopen op een mogelijke levenslange toekomst met chronische pijn?'
In 80% van de gevallen zal de patiënt een verbetering van zijn urine-incontinentie merken en dus zijn levenskwaliteit voor een aantal jaren met een aantal percenten terug voelen stijgen. We zien echter dat de 15% patiënten die chronische pijn ontwikkelen, hun levenskwaliteit met tientallen percenten zien kelderen en dit voor langere tijd en helaas soms levenslang. Zelfs al is hun urineverlies sterk gedaald of verdwenen, dan vinden deze patiënten vaak ondergeschikt aan de chronische pijn die ze overhielden.

Elke patiënt dient dus vooraf voor zichzelf de afweging te maken, waar voor haar de ernst en zwaarte van de klachten liggen en wat men met een operatie met mesh wil bereiken. Een arts is de ideale persoon om in dit keuzeproces de juiste informatie aan te dragen, maar ook om kritische punten of risicofactoren met de vinger te durven aanduiden en de operatie niet te minimaliseren tot rouine-ingreep zonder complicaties.

We merken dat heel veel patiënten ter goeder trouw blindelings het advies van hun arts(en) volgen inzake de noodzaak van een operatie. Gezien de mogelijke ernstige complicaties van oogmesh-operaties, denken we dat de specifieke voorlichting van patiënten dus extra belangrijk is en een second opinion standaard zou moeten zijn alvorens een operatie aan te vatten.

Dus deze argumenten in rekening genomen, zijn wij van oordeel dat een sling-operatie steeds de uitzondering moet zijn en een weloverwogen keuze van de patiënt samen met de arts.
Verder denken wij dat enkele voorwaarden en aanbevelingen aangewezen zijn, om het aantal slingoperaties met complicaties te doen dalen.

Voor ons zijn er dus ernstige voorwaarden, voorafgaand aan het eventuele gebruik van oogmeshes:

- de urine-incontinentie moet langdurig bestaan (>1 jaar)
- de patiënt is op de hoogte dat ook bij het gebruik van oogmeshes op langere termijn de klachten terug kunnen keren
- de patiënt heeft minstens 18 sessies bij de bekkenbodemkinesist(en) doorlopen en deze beaamt een te beperkte vooruitgang met kinesitherapie
- de patiënt is op de hoogte van de mogelijke kans op chronische pijn en dat deze niet uitzonderlijk is
- de patiënt is op de hoogte dat ook na een sling-operatie het doen van bekkenbodemoefeningen vaak noodzakelijk blijft om urineverlies te vermijden of te verminderen.
- de patiënt is op de hoogte van het feit dat oogmeshes na de operatie niet of nauwelijks nog te verwijderen zijn zonder extra schade
- patiënten die roken, patiënten die overmatig alcoholische dranken nuttigen, patiënten met obesitas, patiënten met diabetes, patiënten met allergieën of reeds gekende vreemd-lichaamreacties, auto-immuunziektes, prikkelbaar-darmsyndroom, een voorgeschiedienis van pijn in de bekkenregio, bekkeninstabiliteit of een verleden met seksueel misbruik ...dienen extra ingelicht te worden voor operatierisico’s
- de patiënt werd onderzocht op allergische reacties met betrekking tot het materiaal van de mesh
- medicatie hebben geen afdoende oplossing geboden voor de patiënt
- patiënten met reeds vooraf CVS, fibromyalgie, ...andere chronische ziekten worden extra gewaarschuwd voor de belasting van een operatie en het gebruik van lichaamsvreemd materiaal.
- patiënten hebben het recht te weten hoe frequent de ingreep gebeurt in het betrokken ziekenhuis en hoeveel expertise de arts heeft bij het plaatsen van mesh.

Wat betreft aanbevelingen naar artsen en het ministerie van volksgezondheid is ons standpunt hetvolgende of zijn wij vragende partij voor:

- het onverminderd inzetten op registratie en opvolging van medische implantaten en een nieuwe rol van het FAGG inzake het bemiddelen met beroepsfederaties omtrent specifieke probleemimplantaten.
- wij zijn vragende partij voor een veel strenger beleid inzake medische implantaten. Dat de regelgeving van medische implantaten even streng wordt als voor medicatie
- wij vragen om geen mesh te plaatsen en terug te betalen voordat een patiënt minstens 18 sessies bekkenbodemkinesitherapie heeft gevolgd en andere oorzaken zijn uitgesloten
- wij vragen meer onderzoek naar het oplossen van problemen veroorzaakt door oogmeshes, minder schadelijke operatietechnieken voor het verwijderen van mesh en een adequatere manier van behandelen van chronische pijn in de bekkenbodem
- centraliseer de plaatsing van tvto’s tot gespecialiseerde medische centra. Uit wetenschappelijke literatuur en bevestigd door fabricanten, blijkt het aantal complicaties hoger te zijn indien de arts onvoldoende ervaring heeft of niet onder supervisie werkt van een ervaren arts.
- wij vragen formele erkenning van patiënten met problemen door mesh
- verder kan het nuttig zijn om de gebruikers (patiënten) van implantaten te bevragen naar hun tevredenheid over een bepaald implantaat en deze scores mee te nemen in de beoordeling van de terugbetaling van implantaten door het Riziv.
- Verder stellen wij ons de vraag of bedrijven die een implantaat op de markt willen brengen niet beter een waarborg zouden storten aan het fonds voor medische ongevallen. Dit om producenten meer te responsabiliseren en als het misloopt de waarborg van de producent te kunnen aanwenden voor het vergoeden van de slachtoffers, omdat patiënten het in België nu nauwelijks aandurven om een procedure te starten tegen een producent.  • Comments(2)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post7

Vliegt met het verkort ziekenhuisverblijf ook de bekkenbodem in de prullenmand?

2016Posted by Bekkenbodemproblemen.be Tue, October 25, 2016 21:22:17

Vliegt met het verkort ziekenhuisverblijf ook de bekkenbodem in de prullenmand?

Pas bevallen, mijn dochter ligt naast me eindelijk in slaap, doodmoe van de bevalling, nog half in shock van hoeveel pijn een bevalling echt wel doet, maar ook het tekort aan slaap, het bezoek, een onwennige partner, de vreemde omgeving van het ziekenhuis en het bed waar ik maar niet uitgeraak, de borstvoeding op gang maar toch nog niet 100%.... een roze wolk, maar toch heeft ze best heel wat scherpe kantjes, om nog maar te zwijgen van de babyblues die me nog te wachten staan de komende dagen.
Ik zal blij zijn als ik thuis ben, rustig op ons gemak, niemand die ons stoort of zegt wat ik wanneer moet doen of niet doen. Ik heb rust nodig en de enige vraag die ik me nu nog stel is, ok als de borstvoeding loopt mag ik dan nu naar huis...?
“Klop klop klop” iemand in een wit pakje loopt binnen met een brede smile... “ik ben de kinesiste”.
“Ok euh ja dag kinesist” (ik lig toch niet op de gang van de nieuwe knieën of zo hé – denk ik in mezelf, buiten een rustgevende hoofdmassage heb ik niks nodig)!
“Ja ik kom voor uw bekkenbodem!”
Ik denk: Oh nee, bedoelt u ground zero daar beneden. Die regio die ik de eerste 6 weken even ga negeren in de hoop dat er nooit iets gebeurt is? Die gezwollen boel daar beneden, wreed uitgerokken en neeeeeeeh nog lang niet in staat te bewegen...?
kinesist:“ja ja bekkenbodemspieroefeningen. Heb je prenatale kiné gevolgd?”
Ik: “goh ja zo’n beetje he (ok ja een héél klein klein beetje – ik geef het toe, ik was vooral bezig met mijn gewicht want mijn schoonmoeder vroeg me al na 16 weken of ik zeker niet zwanger was van een tweeling...)”
Kinesist: “Zullen we het gewoon even proberen?”
Mijn kersverse dochter zet haar keel open, ongetwijfeld een levensbedreigende mega honger – yes ‘saved by the bell’ niks te kiné, laat me die boel daar beneden maar effe gewoon flink negeren. Als de zwangerschapskilo’s eraf zijn, komt het daar ook wel goed, niet?
De kinesist druipt af, maar laat toch een blaadje achter met wat tips voor oefeningen en een lijst met adressen van bekkenbodemkinesisten in de buurt...

Herkenbaar? Veel vrouwen zijn niet klaar om aan hun bekkenbodem te denken zo pas na de bevalling, laat staan te gaan oefenen.
Daar komt nog eens bij dat met het verkort ziekenhuisverblijf, de kans dat de kinesiste haar 20 minuten krijgt al helemaal een tombola wordt.

Nochthans krijgt 1 op 3 vrouwen in Vlaanderen ooit last van ongewildurineverlies, een verzakking of andere nare problemen door bekkenbodemproblemen. Soms kan het gaan van plasproblemen bij kinderen, tot urineverlies bij jonge moeders, verzakkingen bij actieve 50-ers, verlies bij jonge oma’s en uiteindelijk ook urineverlies na de 65 of als onaangenaam extraatje bij heel wat ziektes zoals MS, parkinson, ALS, dementie,...
Denk maar even aan hoeveel bergen maandverband en pampers dat op jaarbasis zijn in Vlaanderen...

Naar aanleiding van deze problematiek zijn 4 dames een vzw gestart met als naam bekkenbodemproblemen.be . Enerzijds omdat we veel meer aan sensibilisering willen doen bij jonge mama’s, anderzijds omdat onze maatschappij vaak zoekt naar snel snel oplossingen met als uitkomst de jaarlijks 10 000 bekkenbodemoperaties waarbij, door het gebruik van polypropyleen kunststof matjes en bandjes, heel wat vrouwen achterblijven met levenslange chronische pijn tot soms zelfs invaliderende klachten.
Het merendeel van deze operaties en bergen pampers zouden vermeden kunnen zijn door bekkenbodemkinesitherapie.

vzw bekkenbodemproblemen.be start daarom met het faciliteren van netwerk-evenementen tussen vroedvrouwen en gespecialiseerde kinesisten. Meer hierover in 1 van onze volgende nieuwsbrieven.  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post6

ASIA (Auto-immuun/inflammatoir syndroom geïnduceerd door adjuvanten)

2016Posted by Bekkenbodemproblemen.be Sat, October 22, 2016 10:34:55
Steeds meet patiënten met de diagnose ASIA of Shoenfeld's syndroom, maar wat is dat?

Naarmate er zich meer patiënten melden met problemen na de plaatsing van een bekkenbodemmatje, een bandje/sling (tvto, tot , tvt,..), liesbreuknetje,... merken we dat er ook een stevige stijging is van het aantal patiënten die naast de gekende complicaties zoals pijn, erosie, infecties,...ook andere meer a-typische symptomen krijgen (allergische reacties, koorts, huiduitslag, spierproblemen, ...).

We merken zo dat steeds meer patiënten met die a-typische klachten terechtkomen bij een immunoloog en de diagnose ASIA-krijgen. ASIA is tot nu toe bekend van het syndroom dat het gevolg is van de lekkende borstimplantaten (PIP-borstimplantaten).


ASIA-SYNDROOM (auto-immuun/inflammatoir syndroom geïnduceerd door adjuvanten)

= Autoimmuun / ontstekings-syndroom gestimuleerd door hulpstoffen (uit het milieu).

Net zoals bij de PIP-borstimplantaten gaat men er in diverse literatuur steeds meer van uit dat chemische stoffen in implantaten aan de basis kunnen liggen van een geheel van lange termijnklachten. Het gaat dan over volgende criteria:

Blootstelling aan externe prikkels Infecties, vaccinatie, siliconen, (adjuvant) voorafgaand aan de klinische verschijnselen

ASIA wordt gekenwerkt door het voorkomen van een van volgende klinische verschijnselen:

1) Spierpijn, myositis (spierontsteking) of spierzwakte

2) Gewrichtspijn of gewrichtsontsteking

3) Chronische vermoeidheid, slecht slapen of slaapstoornis

4) Neurologische verschijnselen (specifiek) die geassocieerd worden met demyelinisatie.

5) Cognitieve veranderingen, geheugenverlies

6) Koorts, droge mond.

7) Door het verwijderen van het middel (vb. siliconen) treedt verbetering op

8) Typische biopsie van de betrokken organen

Minder belangrijke criteria:

Verschijnen van auto-antistoffen gericht tegen de verwachte adjuvantia

Andere klinische verschijnselen (zoals prikkelbaar darmsyndroom)

Specifieke HLA (Humaan leukocyten antigen) (zoals HLA DRB1, HLA DQB1)

Inleiding van een autoimmuunziekte, ( zoals Multiple Sclerose, Systemische Sclerose) >>

Zowel in België als in Nederland melden steeds meer patiënten na complicaties met kunststof matjes en bandjes, dat zij gediagnostiseerd worden met ASIA-syndroom of ook bekend als Shoenfeld's syndroom.

In dit geval laat je je best door je arts door verwijzen naar een gespecialiseerd immunoloog.

Professor Dr. Cohen Tervaert en immunoloog verscheen met dit topic afgelopen zomer in de Nederlandse pers, lees hier het artikel

  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post5

Volgend praatcafé op 22 oktober 2016

2016Posted by Bekkenbodemproblemen.be Sun, September 25, 2016 12:58:59

Praatcafé voor patiënten op 22 oktober om 14u !


Goed nieuws! Ons volgende praatcafé specifiek voor patiënten (en hun partners) in besloten kring is gepland. We houden het gezellig met thee, koffie en gebak en het doel is vooral om lotgenoten te leren kennen en te babbelen over de problemen die je dagdagelijks ervaart. Het is geen geleide praatgroep of zo, de focus ligt op genieten , vriendschap en rust. We voorzien extra kussens en aangepaste stoelen of ligmogelijkheden voor ieders comfort.
Welkom vanaf 14u.
De locatie is: Maria-Henriëttalei 8 te Hoboken, het betreft een privélocatie dus er is de nodige rust en privacy. Wil je graag mee carpoolen vanuit ergens in Vlaanderen, laat het ons dan weten dan brengen we je in contact met andere lotgenoten die eventueel uit jouw buurt komen.

En aan de bak- en kooktalenten, laat jullie gerust gaan als je zin hebt om een lekkere cake mee te brengen!

Vooraf inschrijven is niet verplicht, maar voor ons wel handig. Dus als je komt mag je het zeker al laten weten door een mailtje te sturen naar info@bekkenbodemproblemen.be .  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post4
« PreviousNext »