Bekkenbodemproblemen & chronic pelvic pain

Bekkenbodemproblemen & chronic pelvic pain

Over ons - About us

Artikels en weetjes over bekkenbodemproblemen & chronische pelvische pijn.

Verslag netwerkavond voor vroedvrouwen en kinesisten

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Wed, March 22, 2017 22:31:22

22 februari 2017 - Proefproject samenwerking vroedvrouw - bekkenbodemkinesist na kortverblijf in ziekenhuis (specifiek voor regio Waasland).

Een woord van dank voor hun belangeloze inzet gaat uit naar:

Lieselotte Colman bekkenbodemkinesiste eigen praktijk

Marlene Reyns vroedvrouw en tevens bestuurslid van de vroedvrouwen-vereniging: VBOV

Ann Dessomviele bekkenbodemkinesiste AZ-Nikolaas en eigen praktijk

Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas voor het ter beschikking stellen van het lokaal.

Dank aan alle aanwezige kinesisten, vroedvrouwen en verpleegkundigen Kind & Gezin, bekkentherapeuten en de studentes voor hun interesse in deze netwerkavond.

De wind, koude en regen heeft niemand tegengehouden om deze avond bij te wonen.
slechts enkele door ziekte afwezig gemeld kandidaten, maakte het mogelijk om nog twee vroedvrouwen toe te laten (maximum capaciteit van het zaaltje is strikt op 40 gelegd).


Vliegt met het verkort ziekenhuisverblijf ook de bekkenbodem in de prullenmand?
Hierbij verwijzen we graag naar het artikel van http://artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post6

Grote bezorgdheid rond aandacht voor de bekkenbodem nam toe door het bericht dat moeders slechts drie dagen op materniteit verblijven.
Wie – hoe en wat is er mogelijk om moeders te benaderen en te informeren?

Het bericht was alleszins de aanzet om deze netwerkavond te organiseren.

Introductie door Joyce Blonde:

Jaarlijks worden bijna 10 000 vrouwen geopereerd voor ongewild urineverlies, terwijl een groot deel van hen geholpen kan worden met betere preventie, vroegtijdige detectie van risico’s en problemen en het adequaat doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverstrekkers.
Met dit netwerkevenement willen we ervoor zorgen dat kinesisten en vroedvrouwen op lokaal vlak vaker de handen in elkaar slaan en patiënten de weg wijzen in beide richtingen.

Voorstelling Lieselotte Colman:

Ik lach, ik nies… en ik blijf droog!


De verschillende bekkenbodemproblemen en hun behandelingen. De voornaamste problemen bij vrouwen na de bevalling

· Stressincontinentie

· Urge- incontinentie

· Mix incontinentie

· Pijn bij vrijen

· Bekkenpijn

· Obstipatie

· Verzakkingen

Deze problemen hoeven niet noodzakelijk onmiddellijk na de bevalling voor te komen maar kunnen ook jaren later opduiken. Belangrijk is wel om preventief al informatie te krijgen en oefeningen aangeleerd te krijgen, zodat je erger kan voorkomen.

Wat kan de kinesitherapeut hier aan doen?

Kinesitherapeuten die gespecialiseerd zijn in de bekkenbodemtherapie kunnen gerichte oefeningen geven voor elk probleem afzonderlijk. Want elk probleem vraagt een eigen behandeling en elke patiënt is ook uniek!

We nemen eerst een uitgebreide anamnese. Hieruit proberen we al heel veel informatie te halen. Daarna zullen we ook een zeer uitgebreide uitleg geven over de werking van de bekkenbodem en relatie met de hersenen, urineblaas, baarmoeder en darmen.

Wij beschikken ook over gespecialiseerde apparatuur waarmee we de spanning van de bekkenbodemkunnen meten. Met deze apparatuur kunnen we ook de verzwakte bekkenbodemspieren versterken.

Deze therapie is heel individueel gericht en vraagt veel motivatie van de patiënt. Hij moet het uiteindelijk allemaal zelf doen en blijven volhouden.

Veel problemen van en rond de bekkenbodem kunnen opgelost worden met kinesitherapie en hoeven niet uit te groeien tot een probleem waarbij je levenskwaliteit vermindert.

Dankzij de informatieve voordracht met bijhorende powerpoint zijn alle aspecten van de bekkenbodemproblematiek nog eens goed belicht. Bij studentes en pas afgestudeerden ligt het nog fris in het geheugen, maar voor een grote groep was de voordracht een mooie opfrissing van de anatomie en mogelijke problemen en behandelingen van de bekkenbodem.

De powerpoint is intussen aan alle deelnemers doorgestuurd.
Bedankt Lieselotte voor uw uiteenzetting.

Voorstelling Ann Dessomviele: kinesiste AZ-Nikolaas

Ann Dessomviele heeft ons samengevat wat er tijdens de korte ziekenhuisopname mogelijk is.
Door korte gesprekken met de moeders geeft ze toelichting wat de gevolgen van de zwangerschap en de bevalling zijn voor de bekkenbodem.
Controle diastase en correct aanleren van contractie bekkenbodemspieren (musculator- en M. transversusabdominus)

Dit kan meestal door het korte gesprek en uitleg over het verloop van de komende 6 weken na de bevalling. Het aanleren van basis oefeningen wordt hierbij niet vergeten.

Ondanks Ann haar inspanningen merkten vroedvrouwen op dat er toch regelmatig vrouwen binnen het ziekenhuis niet kunnen bezocht worden door haar.( Bv.: Vrijdagavond bevallen en maandag naar huis).

Toch merkt Ann een evolutie in de goede richting.
Ze heeft 25 jaar ervaring in de bekkenbodemproblematiek gaande van pijn- incontinentie- tot vaginisme.
Ook merkt ze op dat er weinig vrouwen zijn die weten hoe de werking van de bekkenbodem is en die toch denken dat ze de oefeningen correct uitvoeren.

Haar doel is net als dat van Lieselotte en de aanwezige bb.-kinesisten en onze vereniging om vrouwen – mannen – kinderen op een goede manier te blijven informeren en adviseren omtrent dit onderwerp.

-Taboe rond incontinentie is nog steeds aanwezig maar met de juiste aanpak kan men als arts- verpleging- therapeut veel bereiken.

Bedankt Ann, ook uw Powerpoint is aan de deelnemers verzonden.

Het woord aan Marlene Reyns

Patiënten en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Bestaat uit drie pijlers:

1. Door competente zorgverleners in een

2. Multidisciplinaire en geintegreerde gezondheidszorg waarbij

3. De patiënt centraal staat.

Kortom bevoegde en bekwame zorgverleners, die samenwerken in hun functionele hiërarchie, ten behoeve van en met de patiënt.

Interdisciplinaire gezondheidszorg die met competente gezondheidszorgberoepsbeoefenaars erop gericht is kwaliteitsvolle zorg aan te bieden aan de patiënt, op maat van de patiënt en met de patiënt


De drie pijlers waar ook wij als VZW bekkenbodemproblemen ons volledig in kunnen vinden!

In de voordracht haalde Marlene ook aan dat er in 2010 een advies gelanceerd werd rond bekkenbodem-reëducatie voor de vroedvrouwen:

Advies FRVV 2010/05 Bekkenbodemreëducatie

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de bijzondere kwalificatieregels en -criteria die de vroedvrouw toelaten de kennis en beheersing van de bekkenbodem uit te voeren

Is dit een goed idee?
Eerstelijnszorg- vroedvrouw staat dichtst bij de pas bevallen moeders,
om moeders te kunnen informeren en daarbij zowel als vroedvrouw en als bekkenbodemkinesiste te fungeren?

Het lijkt aannemelijk en zelfs een goed idee, maar staan vroedvrouwen te springen om ook nog deze taak op zich te nemen?
Wat vinden zij ervan?

Deze vraag werd gesteld en bleek dat de taak van vroedvrouwen als informatie voorziening zeker nodig is maar dat de bekkenbodemoefeningen in betere handen zijn bij de daarvoor opgeleide kinesisten pelvische reëducatie.
Er kwam een mooie interactie tot stand met de aanwezigen waarbij duidelijk de grenzen werden weergegeven en dat er op een heel verstandige manier de voors- en tegens werden besproken.

Vrouwen-pas bevallen mama’s, moeten bij de vroedvrouwen terecht kunnen als ze met vragen zitten over hun bekkenbodem.
Ze staan heel dicht bij de patiënt en hebben een heel belangrijke taak om informatie te voorzien!

We danken alle sprekers voor de interessante uiteenzettingen!

De aanzet is gegeven om een steentje bij te dragen in de huidige en toekomstige aanpak binnen ons gezondheidszorgsysteem.

Overleg- vakkundigheid- gesprekspartner en samenwerkingsverbanden.

Dit in functie van “The Best Outcomes” voor de patiënten.

Tot slot hebben alle aanwezigen kunnen kennis maken met de jarenlange ervaring van Danny Van de Kerckhove: Kinderen met enuresis. www.charco.be

Interessant om eens een volgende vergadering te voorzien?

  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post10