Bekkenbodemproblemen & chronic pelvic pain

Bekkenbodemproblemen & chronic pelvic pain

Over ons - About us

Artikels en weetjes over bekkenbodemproblemen & chronische pelvische pijn.

De incontinentieforfait uitgelegd

2017Posted by Bekkenbodemproblemen.be Tue, August 01, 2017 21:44:55

Wist u dat er een financiële vergoeding voorzien is voor mensen met incontinentieproblemen?


Wist u ook dat u bij aankoop van incontinentiemateriaal via uw ziekenfonds een korting kan krijgen? (afhankelijk van het ziekenfonds waar u bij aangesloten bent)
(Via uw ziekenfonds kan u steeds terecht voor meer informatie.)

Er is een verschil gemaakt tussen:

1. Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden

2. Incontinentievergoeding voor personen die niet afhankelijk zijn.

We proberen in het kort weer te geven aan welke voorwaarde niet zwaar zorgbehoevenden (2.) moeten voldoen.

De wettelijke ziekteverzekering voorziet een jaarlijkse forfaitaire vergoeding voor personen die niet in aanmerking komen voor het incontinentieforfait

(Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden
in 2017 is dit 497,24 euro.)
Met andere woorden: je kan geen dubbele tegemoetkoming aanvragen.


Wat zijn dan de voorwaarden?

· Lijden aan een onbehandelbare vorm van incontinentie

· Geen incontinentieforfait genoten hebben in de loop van de 12 voorafgaande maanden

· Niet verblijven in een zorginrichting waarvoor al een tegemoetkoming van de wettelijke ziekteverzekering kan verleend worden

· Je hebt geen tegemoetkoming genoten voor autosondage of incontinentiemateriaal


Hoe kan je van dit voordeel genieten?

1.Je huisarts kan voor of samen met jou het aanvraagformulier invullen. Dit formulier gaat naar de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.

2. Na goedkeuring van het akkoord door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds waar je bij aangesloten bent betaalt men de tegemoetkoming automatisch uit.
In 2017: 162,30€ dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring voor drie jaar. Het ziekenfonds zal jaarlijks onderzoeken of je nog aan alle administratieve voorwaarden voldoet. Na drie jaar moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.


Het aanvraagformulier (zie voorbeeld hieronder) kan je krijgen bij je ziekenfonds, de meeste ziekenfondsen stellen het ook via hun website ter beschikking.  • Comments(0)//artikels.bekkenbodemproblemen.be/#post15